Svenska företag i Libanon

Se svenska och svenskrelaterade företag och organisationer som finns representerade i Libanon:

Ericsson
H&M
Tetra Pak