Framtidsspaning: morgondagens arbeten förklarade:

Mänskligheten står inför enorma förändringar och den som inte anpassar sig till framtiden redan nu, riskerar att hamna på efterkälken imorgon. Digitaliseringen av vårt samhället kommer vara en av de största påverkande faktorerna för framtidens generationer och det är många arbeten som befinner sig i riskzonen. Samtidigt kommer nya marknader och behov skapas och i ungefär samma takt som många arbeten börjar försvinna kommer nya arbetsmöjligheter uppstå. Men hur ser morgondagens arbeten ut? Vi har djupdykt i ämnet och nedan hittar du en lista med tre med några av framtidens mest eftertraktade yrken.

Frilansare och arbete hemifrån

I samband med att behovet för manuella arbeten minskar kommer sättet vi arbetar på förändras. Faktum är att vi redan ser tecken på att denna förändring börjat. Idag arbetar fler människor på egen hand som frilansare och egenföretagare än tidigare och fler och fler inser fördelarna med att arbeta hemifrån istället för ett kontor. En stor del av den digitalisering som just nu pågår fokuserar på effektivisering och i många branscher börjar man inse att anställda arbetar bäst och mest effektivt när de kan styra över sig egen tid. Så även om det inte rör sig om nya arbetstitlar direkt, så innebär morgondagens arbete ett nytt sätt att arbeta på och framför allt mer frihet för oss alla. Vissa påstår även att kontorsarbets dagar är räknade, trots att antalet typiska “kontorsjobb” med stor sannolikhet kommer öka.

eSporter

Tycka vad man vill om eSporter men det är ingen som kan neka till hur stor branschen är och mycket den kommer växa de kommande åren. Vissa undersökningar visar på att eSport kommer blir en större industri än traditionella sporter, TV/film och musik, tillsammans! Givetvis kommer detta resultera i en enorm ökning i arbetstillfällen. Och det är inte bara de som spelar TV-spel och som tävlar för världens ledande eSportslag som kommer kunna arbeta utan detta berör hundratusentals människor om inte mer. Förutom spelarna måste spelen som utvecklas drivas och underhållas av någon, events och turneringar ska anordnas och drivas, informationssajter ska publiceras, bettingtjänster och spelsajter ska erbjudas. Dessutom ska spel, lag och turneringar marknadsföras vilket i sig redan kräver en mindre armé av arbetare. Hur man än ser på saken så kommer eSport bli en av de mest omfattande och inflytelserika branscherna på framtidens arbetsmarknad.

Utvecklare och programmerare

En global digitalisering innebär ett uppsving i digitala produkter, lösningar och även efterfråga. I sin tur skapar detta ett behov för nya kunniga utvecklare som kan anpassa sig till en konstant växande omvärld. Allt från mjukvaror till datorer och framtidens smartphones, till programmerare som förstår sig på AI, AR, robotteknik och automatisering över lag. Fortsätter vi digitalisera och automatisera vårt samhälle i samma hastighet som vi gör nu är sannolikheten stor att utvecklare och programmerare snart kommer utgöra en väsentlig del av världens arbetskraft.

Sammanfattning

Att framtidens arbetsmarknad kommer skilja sig mycket från dagens marknad är ett faktum, frågan är bara exakt hur den kommer se ut. De flesta stora förändringar kommer vara kopplade till vårt allt mer digitaliserade samhälle, men det finns även utrymme för nya enorma industrier som aldrig tidigare funnits, exempelvis eSporter. Det är så klart ingen som exakt kan förutsäga vad som kommer hända med vårt samhälle i framtiden, men den som inte är beredd på att anpassa sig till förändring riskerar att ta skada vid ett senare tillfälle. Vi får heller inte glömma att titta på denna förändring som en möjlighet istället för ett hinder och även om det kan kännas oroväckande nu, kommer de flesta vinna mer än de förlorar på framtidens förändrade samhälle. Människor är dessutom experter på att anpassa sig till nya koncept och behov.