Hitta arbete i Schweiz

Hitta arbete i Schweiz

Schweiz är det välmående alplandet mitt på kontinenten som förutom fantastiska vyer och mångkulturell sammansättning erbjuder en av Europas kanske högsta levnadsstandarder. Här är också lönerna bland de högsta i Europa. Utlandsjobb.nu tipsar och guidar dig till hur du kan hitta ett jobb i Schweiz.

 

Om arbete i Schweiz

Schweiz har i årtionden lockat människor och företag med sina vackra miljöer och låga skatter. Landet är mest känt för sin stora banksektor och i städer som Zürich eller Genève är det naturligtvis detta som dominerar arbetslivet till stora delar. Men det finns också väldigt många internationella organisationer och multinationella företag som har valt att ha sitt huvudkontor eller Europakontor i landet. Exempel på organisationer som har sina huvudkontor i landet är t.ex FN, Röda korset, FIFA, WTO.
Utlandsjobb kan stoltsera med tiotusentals länkar till många attraktiva jobbannonser som relaterar till landet Schweiz. En mängd av dessa är kvalificerade tjänster om riktar sig till internationella kandidater.

Att jobba i Schweiz

Som de flesta känner till är Schweiz uppdelat i kantoner som var och en styrs relativt självständigt och har också flera officiella språk som talas i olika delar av landet. Så den som talar något av språken franska, tyska eller italienska har goda förutsättningar för att kunna hitta arbete.
Men på grund av att många internationella företag och organisationer har sitt säte i landet så finns det även en stor mängd jobbmöjligheter för den som kanske bara talar engelska.
Vad det gäller lönenivåerna anses de vara bland de högsta i Europa och skatterna är också de ganska fördelaktiga för yrkesarbetande. Med det kommer dock att levnadskostnaderna är ganska höga. Boende, mat och restaurangbesök är generellt sett dyrare än vad det är i Sverige.

Arbetsvisum till Schweiz

Schweiz är inte medlem i EU eller EES. Trots detta har landet skrivit ett avtal med Europeiska Unionen vilket gör att du har ungefär samma möjligheter att komma och jobba i landet som för övriga EU-länder. Som svensk kan du alltså jobba i princip hur länge som helst i landet och det är väldigt vanligt i städer som Zürich, Lausanne, Bern och Genève att en stor del av arbetskraften kommer från andra Europeiska länder. För att hitta rätt tillstånd för att ansöka om uppehållstillstånd och arbetsvisum bör du besöka Europa.eu. Där kan du ladda ner blanketter och också läsa mer ingående om hur du går tillväga. På AMS finns också en hel del relevant fakta om hur du kan börja söka jobb i Schweiz.

Löner och köpkraft

Schweiz har i jämförelse med övriga Europa höga reallöner och relativt lågt skattetryck. Till detta tillkommer dock att priserna samtidigt är höga. I storstäder som Zurich, Bern eller Geneve är det t.ex vanligare att arbetstagare hyr lägenhet snarare än äger sitt boende. I vissa Kantoner måste samhällstjänster såsom förskola, skola, äldrevård etc också bekostas av individerna själva.

I I Schweiz är det heller inte ovanligt att arbetstagare får en eller två extra löner per år. Ibland kan det handla om om rena bonuslöner som oftas utbetalas i mitten eller i slutet av året. Dock behöver inte det faktum att man får en t.ex en trettonde löneutbetalning betyda att det handlar om en bonus eller “extra” månadslön utan det kan också handla om att årslönen sprids i fler utbetalningar. Det är därför viktigt att få det klargjort innan man kliver på ett nytt jobb hur betalningsmodellen ser ut och vad den representerar.

Arbetskultur i Schweiz

Arbetskulturen i Schweiz beror mycket på var i landet och på vilken arbetsplats man är på. T.ex så kan det skilja sig mellan de tyskspråkiga och de franskspråkiga delarna var det gäller företagskulturer och traditioner. I de tyskspråkiga delarna hittar man till exempel liknande arbetskultur som finns i Österrike och Bayern med en mycket större vikt på formalia och hierarki än vad som finns på en modern arbetsplats t.ex Sverige eller ens i andra delar av landet. T.ex så är det inte ovanligt att man titulerar högre chefer med andra pronomen än kollegor på ens egen nivå. Att man använder akademiska titlar på t.ex visitkort eller i officiella sammanhang hör också till gängse formalia. Punktlighet, prydlighet och disciplin ses som viktiga egenskaper och möten och samlingar ska oftas vara väl motiverade och förberedda och följas upp med mötesanteckningar. Beslut, strategier och längre planering tas ofta av ledning och högre chefer vilket ibland kan skapa en viss trögrörlighet och mindre flexibelt. Det ska självklart nämnas att ju äldre industrier och branscher, som t.ex bank, läkemedel och försäkring, desto djupare rotad är den traditionella företagskulturen i jämförelse med yngre branscher. De lokala variationerna finns också där. Platser som Lugano kan ha mer inslag av hur det ser ut i norra Italien medan Geneve anses ha mer influenser från fransk och amerikansk företagskultur.

Industrier, företag och arbetstillfällen

Schweiz räknas som sagt som ett av de länder med högst levnadstandard i världen. Men med detta sagt så är det stora lokala skillnader och likt de flesta andra platser så sker den största tillväxten och ekonomiska utvecklingen i de större städerna dör framför tysktalande Zürich och franskaspråkiga Genève utgör exempel på platser med ett dynamiskt arbetsliv. Den världskända klockindustrin ligger i Juradalen där stora städer som Geneve och Basel också ingår. Välkända lyxklocketillverkare som Rolex, Breguet och Patek Phillipe huserar här och industrin sysselsätter närmare 60 000 människor i landet. Schweiz är också, som de flesta känner till, ett stort bankland och i Zürich och Genève hittar man mängder av både multinationella och mindre banker. drygt 100 000 arbetar idag inom det schweziska bankväsendet. Andra stora arbetsgivare kan hittas i t.ex läkemedelsindustrin och jordbruk och livsmedel. Schweiz har en stor export av t.ex ostar och chocklad. Som turistland är landet framgångsrikt med de stora alpområdena som lockar skidåkare världen över vintertid men också under sommaren i t.ex i landets södra delar, som gränsar till Italien och har vackra sjöområden som bjuder på bad och bergsvandring. Turistindustrin är också en av de industrier som lockar arbetskraft utifrån då det behövs personal under de mest intensiva delarna av året. Typiska säsongsjobb är oftast inom hotell-och restaurang och det kan vara bra att t.ex prata bra engelska men också något av de större europeiska språken. Utlandsjobb.nu har en guide om att säsongsjobba i de schweiziska alperna, här kan du läsa mer om vad det innebär.

Arbete i Schweiz
Vy över Vierwaldstättersjön. Schweiz har en levande turistindustri året om.

Hitta boende

När du väl har flyttat till Schweiz behöver du någonstans att bo. I större städer är oftast boendekostnaden den största utgiften för en arbetstagare medan det på mindre orter är betydligt mer överkomliga priser. Detta såtillvida det inte handlar om de populäraste turistorterna, även om boendepriserna där varierar över säsong. Boendeformer som t.ex hyresrätt är betydligt vanligare än i Sverige och även om det är dyrt så är hyresmarknaden ganska rörlig och dynamisk. Förstahandskontrakt på hyresrätter är svårtillgängliga och det vanligaste alternativet för utlänningar som kommer och arbetar i landet är att bo i andra hand. Andrahandsuthyrning är oftast dyr men å andra sidan brukar lönerna och den låga skatten kompensera något för detta.

Här nedan följer ett par bra sidor för dig som vill hitta ett boende i Schweiz.