Jobba i Finland

Jobba i Finland


Arbeta i FinlandVårt östra grannland är en av Europas starkaste ekonomier och är en perfekt plats att leva och arbeta i. I de tusen sjöarnas land kan du hitta mängder med utlysta jobb inom praktiskt taget alla sektorer. Och det bästa är kanske att du som svensk heller inte behöver ansöka om arbetstillstånd.

Allmänt om att jobba i Finland

Finland är ett av de allra mest välutvecklade länderna i Europa. Sverige och Finland har en tätt sammanknuten historisk koppling och på flera håll i landet, främst på väst- och sydkusten, talar en del av befolkningen svenska. Även myndigheter och andra samhällsinstitutioner måste enligt lag ge service och information riktat till den svensktalande delen av befolkningen. Detta underlättar förstås en del för de svenskar som vill komma och bosätta sig i landet. I större städer som till exempel Helsingfors är det finskan som dominerar och den svensktalande befolkningsgruppen är relativt liten. Det finns dock arbeten, främst i internationella företag, där det räcker med att kunna tala till exempel engelska. Det finns också en rad svenska företag som är etablerade i landet och att gå via dem kan vara en idé ifall man bara pratar svenska och engelska.
Finska arbetsmarknaden är ganska lik den svenska i det att det är tätorterna där de flesta jobben finns. Här består också de flesta lediga arbeten av informations- och tjänsteyrken. Skatten på inkomst är progressiv och är generellt sett lite lägre än i Sverige. Lönerna är i nivå med Sverige men det kan skilja en del åt beroende på vilken kurs euron står i förhållande till svenska kronan. Även arbetstider liknar Sverige med 40 timmars arbetsvecka med 2 semesterdagar per månad. I Finland är det också mindre vanligt att man jobbar deltid, de flesta utlysta tjänsterna är på 100%.
Arbetsvisum för Finland

Att börja arbeta i Finland måste anses relativt enkelt. Nordiska medborgare kan i princip söka jobb redan första dagen i landet. Som svensk eller nordisk medborgare har du också rätt att vistas och arbeta i Finland på obestämd tid. EU-medborgare måste normalt sett registrera sig hos polisen om de ämnar att stanna i landet i mer än tre månader medan svenska medborgare registrerar sig hos magistraten. Ifall du tänker stanna i Finland i mer än ett år så måste du också återigen besöka magistraten för en s.k flyttanmälan. Magistraten är den myndighet i Finland som ansvarar för folkbokföringen. Även när den dagen kommer då du flyttar ifrån Finland måste anmäla det hos denna myndighet. När du besöker magistraten ska du tänka på att ha med dig på pass och anställningsintyg. När du tar anställning måste du också införskaffa dig ett skattekort. Ansökan om skattekort kan göras på vero.fi.

Mer om arbete och uppehållsrätt i Finland

Vilka jobb kan jag få I Finland?

Det finns ingen direkt spärr för dig som svensk över vilka jobb som du kan söka. Givetvis så kan man som utlänning inte söka säkerhetsklassade arbeten inom till exempel militär eller polisväsende. För vissa myndighetsjobb krävs det också att du är finsk medborgare. Talar du finska så har du också en betydligt större chans att få jobb i landet men det finns, som ovan nämnts, också en hel del arbeten som kanske endast kräver att du talar engelska. För några jobb kan det räcka med bara svenska men den andelen är relativt liten. Det bästa är förstås alltid att söka jobb direkt på plats, men via till exempel Utlandsjobb kan du också hitta en rad olika jobberbjudanden i Finland. Använd till exempel engelska eller svenska söktermer för att hitta jobb i Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *