Jobba i Indonesien


Arbeta i IndonesienIndonesien är världens folkrikaste muslimska land men har över 6000 bebodda öar som befolkas av alla möjliga etniciteter och religioner. Här finns ett stort antal internationella företag representerade och även om de arbetsmarknaden är begränsad för dig som svensk så finns det möjlighet att kunna arbeta i Indonesien som utlänning.

Allmänt om arbete i Indonesien

Det är svårt att kunna säga något enhetligt om arbete i Indonesien då landet är uppdelat i väldigt många regioner som samtliga åtnjuter ett ganska högt mått av självständighet och autonomi. En slutsats man kan dra är dock att du som svensk kommer att ha relativt begränsad tillgång till den Indonesiska arbetsmarknaden. De möjligheter som finns är främst inom områden där kunskaper saknas hos de lokala invånarna samt för internationella företag som finns baserade i landet. Exempel på detta kan vara till exempel engelsklärare (vilket är det allra vanligaste jobbet bland västerlänningar) eller inom tjänstesektorn för transnationella företag och ideella organisationer inom till exempel miljö- och biståndsområdet. De flesta av dessa jobb koncentreras kring de större städerna som till exempel Jakarta och Surabaya på ön Java men det finns också möjligheter i de turisttäta områdena som på till exempel Bali. De flest utlänningar som jobbar på Bali gör så i någon form av turistrelaterat arbete eller genom egna företag.
Arbetsvisum till Indonesien

Att få uppehållsrätt och arbetsvisum till Indonesien kan variera väldigt mycket beroende på var i Indonesien du vill jobba. Indonesiens provinser tolkar migrationslagarna väldigt olika och det är inte ovanligt att man till exempel blir pålagd avgifter för visumhantering i vissa provinser medans man i andra slipper dem. Också proceduren och kraven skiljer sig åt beroende på var i landet man väljer att jobba. En gemensam sak som gäller är dock att du måste ha en sponsor för att ha rätt att jobba i landet. En sponsor kan till exempel vara en Indonesisk medborgare, företag eller myndighet. Den Indonesiske sponsorn tar också på sig ett juridiskt ansvar, vilket betyder att sponsorn kan få påföljder för eventuella skulder eller böter som du har givit uppkomst till. Det finns en mängd olika visum att ansöka för den som vill jobba och uppehålla sig i Indonesien. Det absolut vanligaste bland utlänningar är det så kallade Temporary Residency eller KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Ett KITAS-visum kräver en sponsor och innebär att du har har rätt att vistas och arbeta i landet 12 månader i taget (visumet måste förnyas varje år).

Läs mer om arbetsvisum till Indonesien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *