Jobba i Norge

Jobba i NorgeNorge är det absolut mest populära landet för svenskar att jobba i. I vårt västra grannland kan du hitta jobb med lönenivåer över 50% jämfört med i Sverige. Detta samtidigt som utbudet på lediga arbeten är stort. Du som svensk medborgare har också rätt att jobba och vistas i Norge på obestämd tid och har också stor fördel i att du förstår språket.

 

Om arbete i Norge

Norge är det land dit flest svenskar flyttar för att söka arbete. Norge räknas också som ett av de länder i världen med allra högst levnadsstandard och ekonomin har haft en stark tillväxt främst genom de många naturtillgångar, som till exempel olja och gas, som finns i landet. Den starka tillväxten i landet har lett till att det nu råder brist i landet på arbetskraft vilket har lett till att arbetskraftsinvandringen, främst från länder som Sverige och Danmark, har ökat dramatiskt under de senaste åren. I Norge finns det arbetstillfällen i väldigt många sektorer och kanske främst inom serviceyrken, vård, anläggningsindustri, transport, IT och offshore. De flesta jobbtillfällena finns i några av de större städerna som till exempel Oslo, Stavanger eller Bergen men i och med att landsbygden och naturen står för en stor del av näringen så finns det också en hel del arbetstillfällen inom till exempel fiskeindustrin och inom turism. Många vårdyrken är också placerade i de mer avlägsna delarna av landet med en åldrande befolkning där det ibland kan vara svårt att attrahera personal.

Jobba i Norge som svensk

De flesta svenskar åker till Norge för att hitta jobb som är mer välbetalda än de i Sverige. Lönerna är högre i Norge och ibland handlar det om en väsentlig skillnad på uppemot runt 50%, och främst inom de yrken där det råder brist på personal som i de ovan nämnda exemplen. Den norska kronan är också starkare än den svenska vilket ytterligare gör att det kan vara ett lukrativt beslut att ta sig till Norge för att arbeta. De höga lönerna gör också att priserna är högre jämfört med Sverige vilket kan vara värt att begrunda för den som väljer att jobba i Norge. Att jobba i Norge som svensk har både för- och nackdelar. Dels så anses svenskar generellt sett vara ganska arbetsamma och svensk personal är ofta uppskattad på många arbetsplatser. De språkliga barriärerna är inte speciellt stora och de flesta norrmän förstår svenska och vice versa. Men vissa arbeten, främst sådana som kan anses vara enklare, till exempel inom fiskeindustrin eller inom vissa serviceyrken är inte längre lika välbetalda som de gång var. Detta beror delvis på effektiviseringar inom till exempel industrin samt att efterfrågan på dessa jobb har varit ganska stor. Det är dock fortfarande så att det finns mycket jobb inom arbeten som kan rubriceras som mer okvalificerade.

Arbetsvisum för Norge

Som svensk har du rätt att vistas i Norge på obestämd tid. Du har också rätt att söka arbete i landet från den dag du anländer. Om du har för avsikt att stanna i Norge under längre än sex månader krävs det att du registrerar dig hos det lokala skattekontoret. För att få arbeta i Norge behöver du också ett norskt personnummer. Du ansöker om personnummer, skattekort och folkbokföring på norska skatteverket. I de fall du ämnar att uppehålla dig kortare tid än 6 månader så kontaktar du även i dessa fall norska skatteverket för att få ett temporärt id-nummer, ett så kallat D-nummer. D-numret fungerar som ett ytp av temporärt personnummer som du behöver för att till exempel få ett skattekort.

Läs mer om uppehållstillstånd i Norge
Boende i Norge

Generellt kan Norge sägas vara ganska dyrt att bo i. Framför allt boendepriserna i huvudstaden Oslo har stegrat kraftigt de senaste åren på grund ökad efterfrågan på lägenheter, men även andra tätorter som Bergen och Stavanger är relativt dyra. Det är inte ovanligt att man som svensk bor i kollektiv tillsammans med andra svenskar, och hyr in sig i ett rum i en större lägenhet eller hus. Många svenskar väljer också att pendla mellan Norge och Sverige. Detta är främst i de fall där man antingen bor nära gränsen eller har en anställningsform som innebär att man bara jobbar vissa veckor.

Några boendeförmedlingar i Norge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.