Arbeta i Sydafrika

Jobba i Sydafrika


Jobba på IrlandSydafrika är är Afrikas kanske mest utvecklade land och erbjuder en fantastisk natur med allt från dramatiska kustlandskap till riktig afrikansk savann med vilda djur och fantastiska vyer. Utlandsjobb guidar dig i den här artikeln om vad som gäller för dig som vill arbeta i Sydafrika.

 

Om att jobba i Sydafrika

De flesta arbetstillfällena för utlänningar relaterar till branscher där det råder brist på arbetskraft på den Sydafrikanska arbetsmarknaden. Det handlar oftast om internationella företag som har sitt säte i landet och som jobbar mot utlandsmarknader men också om avgränsade specialistjobb. Sydafrika är ett land som är präglat av en ganska stor arbetslöshet och en stor del av befolkningen konkurrerar om okvalificerade arbeten. Därför kan det till exempel vara tjänster inom till exempel forskning eller inom en speciellt avgränsad marknad som oftast är aktuella ifall du vill jobba i Sydafrika. Andra kompetenser som det finns behov av är till exempel ifall du kan ett specifikt språk (till exempel svenska) som få sydafrikaner behärskar. Klicka här för att se vilka lediga tjänster det finns som kan vara sökbara för dig som svensk eller skandinavisk medborgare. För dig som till exempel kan tänka dig att jobba som volontär i Sydafrika finns en hel del alternativ. Det arbetet kan handla om allt ifrån till exempel att jobba på barnhem eller jobba med djur- och naturhushållning.

Arbetsvisum till Sydafrika

Du har rätt till turistvisum i upp till 90 dagar när du åker till Sydafrika. Under perioden i landet får du inte söka anställning eller bli beviljad arbetsvisum. För att få tillstånd att arbeta i Sydafrika behöver du ha ditt arbetsvisum klart redan innan du kommer till landet. Alltså måste du ha din anställning klar redan innan du reser till Sydafrika. Arbetsvisum ges endast ut i de fall då du tillför en kunskap eller besitter ett kompetensområde som är svårtillgängligt hos den inhemska arbetsmarknaden. Det är företaget eller den organisation där du söker jobb som avgör ifall du är kvalificerad för ett arbetsvisum. All hanteringar av arbetsvisum sker på ambassaden eller eventuella konsulat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *