Jobba i Tyskland

Jobba i Tyskland


Arbeta i TysklandTyskland är Västeuropas och EUs största land och därmed också den största arbetsmarknaden inom den Europeiska gemenskapen. Städer som Berlin, München, Frankfurt och Hamburg lockar stora mängder internationell arbetskraft och Tyskland är också ett av de länder i världen som lockar flest svenskar då landet är Sveriges viktigaste exportland.

Allmänt om arbete i Tyskland

Tyskland är uppdelat i olika förbundsstater med olika förutsättningar och strukturer för arbete, boende och inkomstnivåer. De regionala skillnaderna är stora där de nordvästra delarna samt Bayern i söder står för den mer dynamiska delen av den tyska jobbmarknaden. Det är främst i de större städerna som till exempel Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln eller München där de flesta jobbmöjligheterna finns. På Utlandsjobb finns redan en artikel om hur får jobb i Berlin. Klicka här för att komma till artikeln. För de flesta tyska jobb krävs det att du talar bra eller flytande tyska men eftersom landet inhyser en hel del internationella företag så finns det en hel del arbeten där det räcker med att du talar till exempel engelska. Men som tumregel bör den arbetssökande kunna tala språket. Generellt kan det sägas att den tyska företags- och organisationskulturen skiljer sig en del från den svenska.

Var finns jobben?

Liksom i övriga världen koncentreras de flesta jobben kring de större tätorterna. Industrierna låg förr centrerade i de västra delarna av landet det s.k Ruhrområdet men har i allt högre grad centrerats till de södra delarna men också spritt sig mer över Tyskland. I Bayern eller Baden-Württemberg kan man hitta stora delar av t.ex den tyska bil- och läkemedelsindustrin. Hamburg i norr är den stora handelsstaden och huserar också landets största hamn och där passerar också de flesta varorna som ska in eller ut ur Tyskland. Berlin är förutom huvudstaden och säte för Tysklands regering, också kulturhuvudstaden med mängder av spännande startups och techbolag från alla delar av världen. Staden har en stor scen för konstnärer och kulturliv. Frankfurt är finanscentrum och här finns en stor koncentration av banker och finansbolag. Också tyska börsen ligger här.

Arbetskultur i Tyskland

Den tyska arbetskulturen är känd världen runt för att karakteriseras av formalitet, stark arbetsetik, hierarkier, punktlighet och effektivitet. I Sverige t.ex är tysk effektivitet ett begrepp som ibland används. Och visst ligger det fortfarande en del sanningar i detta även om det med åren har blivit mindre formellt och strikt.

De hierarkiska delarna finns fortfarande kvar i någon mån. I det tyska arbetslivet värderas strukturer och processer högt och det finns en klar distinktion och gräns mellan chefer och övriga anställda. Det är inte ovanligt heller att man titulerar varandra Herr eller Frau eller ibland t.om med akademiska titlar. På det stora så är de tyska organisationerna mer vertikala än vad dem är Sverige. Den starka betoningen på strukturer och dagordningar Tagesordnung gör att individen har mindre utrymme men å andra sidan får möjligheten att orientera sig i en mer fokuserad och förutsägbar miljö. Vissa uppskattar den för dess tydliga riktning medan andra kanske upplever den som tråkig, tungrodd och byråkratisk.

På en tysk arbetsplats

De formella procedurerna kan ta sig i uttryck i att man t.ex kommunicerar mycket genom olika typer av papper, kontrakt och formulär, att man inte bryter de utstakade processerna och att man är punktlig och och pålitlig. Att komma sent till möten är inte populärt i de flesta länder men kanske ett ännu större tabu på ett tyskt kontor. Andra saker man ska se upp med är att komma till jobbet småsjuk. Tyskland har en ganska hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra länder i Europa och det kan till viss del förklaras med att man inte uppskattar att anställda kommer till jobbet ens med den minsta lilla förkylning.

Tyskarna värderar också i regel rak och tydlig kommunikation och gränser mellan jobb och privatliv. Självklart varierar det stort mellan branscher och företag men som en tumregel innehåller en arbetsdag inte värst mycket småprat och spontana möten och gemensamma kaffepauser. I de fall de finns gemensamma kaffe- och lunchpauser håller man ganska hårt även på dessa. Begreppet Mahlzeit som i direkt översättning betyder “Njut av måltiden” kan t.ex ljuda över kontorslokalerna runt lunch och ibland kan ordet dyka upp i andra sammanhang vilket kan vara nog så förbryllande för de utlänningar som befinner sig på arbetsplatsen.

Arbetstid

Enligt lag består en tysk arbetsvecka av max 48 timmar. En arbetsvecka kan i vissa fall innebära arbete från måndag till lördag (aldrig på en söndag) men i de allra flesta fall så gäller fem dagars arbetsvecka med totalt 40 timmar. Alltså i realiteten som i de flesta andra EU-länder. De flesta arbetsplatser erbjuder flextid och det är inte ovanligt att många kommer tidigt till jobbet, ibland runt sjutiden då den tyska skoldagen startar tidigt. Övertid är inte ovanligt kan ibland uppmuntras.

Semester och ledighet

Du har som heltidsanställd rätt till minst 24 dagars semester. Vad de gäller röda dagar så är det väldigt granulärt och kan bero på vilken förbundsstat eller rent av vilken kommun eller vilket distrikt du bor i. Enligt tysk lag är bara 3 oktober, Tyska enhetsdagen, en nationell helgdag och resten är upp till förbundsländerna själva att bestämma. Men de flesta tyska förbundsländer delar de vanligaste helgdagarna som jul, nyårsafton och påsk. Däremot så firar t.ex Bayern och Baden-Württemberg katolska högtider medan förbundsländerna i norr inte gör det. De flesta förbundsländer har dock mellan 10-13 röda dagar per år.

Uppehållsrätt och arbetsvisum för Tyskland

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i Tyskland i upp till tre månader innan du måste ansöka om en förlängd vistelse. För att få ansöka om förlängd vistelse i landet måste du bege dig till det närmaste rådhus (rathaus) och där hitta en s.k Einwohnermeldeamt som utfärdar de intyg som du behöver för att ha rätt att fortsätta vistas i landet. Du bör ha med dig ett personbevis från svenska skatteverket samt ditt pass. För att jobba i Tyskland måste du också ha en skattesedel (Lohnsteuerkarte) som du kan få ut från den tyska skattemyndigheten, här kan du också kvittera ut ett försäkringskort. För varje arbetsgivare du har måste du ha ett individuellt Lohnsteuerkarte och samtidigt uppge till exempel förmåner och bostad då dessa också ligger till grund för beskattning. Det behövs inga speciella intyg för att börja söka jobb i Tyskland och ovanstående intyg kan sökas i samband med att du tar anställning.

Svenskar i Tyskland

Förutom att vara Europas starkaste ekonomi så finns det en kulturell och geografisk närhet till Sverige. Tyskland är Sveriges största exportland och därför också den viktigaste handelspartnern. Enligt en undersökning gjord av föreningen Svenskar i Världen 2014 bodde det runt 23000 svenskar i landet och det är antagligen ännu fler idag. Städer som Berlin, Frankfurt och München är stora dragplåster och det finns en uppsjö av svenska föreningar som har regelbundna sammankomster och träffar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *