Jobba inom EU

arbeta inom euI EU jobbar tusentals tjänstemän inom en mängd olika organ och institutioner som ser över de gemensamma frågorna som Europa står inför. Många svenskar jobbar som EU-tjänstemän och det kan vara ett intellektuellt stimulerande arbete med internationella kontakter som stundtals är välbetalt.

Om arbete inom EU

Lite mindre än 50 000 människor jobbar inom EU. De som jobbar inom unionen är inte föremål för det skattesystem som finns i det land de befinner sig utan de betalar en EU-skatt som tillämpas på alla unionens anställda. Rekryteringen går via EUs HR-byrå EPSO (European Personnel Selection Office) och uttagningar görs t.ex via uttagningsprov och andra bedömningsformer som administreras av EPSO. Sammantaget står löner och personal för c.a 6-7% av EUs budget och EU är en stor arbetsgivare ute i Europa. Det finns två grader av anställningar: handläggare och assistent, där den förstnämnda är den mer seniora tjänsteformen med mer ansvar och bättre betalt.

Myndigheter och institutioner inom EU

Här är ett axplock av alla de organ, institutioner och byråer som är kopplade till EU och som löpande har lediga tjänster utlysta.

ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators Byrå som arbetar med frågor om energi och elektricitet, med målet att integrera det nationella energimarknaderna inom EU.
Huvudkontor: Ljubljana, Slovenien

CEDEFOP

CEDEFOB är ett institut som jobbar med utvecklandet av yrkesutbildningar inom EU.
Huvudkontor: Thessaloniki, Grekland

DEVCO

International Cooperation and Development jobbar med EU internationella relationer och bistånd.
Huvudkontor: Bryssel, Belgien

EASA

European Aviation Safety Agency, EUs byrå för frågor inom flygsäkerhet.
Huvudkontor: Köln, Tyskland

EASO

European Asylum Support Office EUs byrå för forskning, rådgivning och expertis inom asyl och migration.
Huvudkontor: Valletta, Malta

ECB

Europeiska Centralbanken.
Huvudkontor: Frankfurt, Tyskland

ECDC

EU- Institution som arbetar med att stärka Europas försvar mot infektionssjukdomar.
Huvudkontor: Solna, Sverige

ECHA

EU myndighet som främst arbetar med underlag och riktlinjer angående kemikalieanvändning.
Huvudkontor: Helsingfors, Finland

EEAS

European External Action Service Är EUs diplomatiska organ som ska föra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Huvudkontor: Bryssel, Belgien

EEAS

The European Environment Agency Samlar och analyserar data relaterade till miljö- och klimat.
Huvudkontor: Köpenhamn, Danmark

EIB

Europeiska investeringsbanken.
Huvudkontor: Luxemburg

EIOPA

The European Insurance and Occupational Pensions Authority, är rådgivande i frågor om bank, försäkring och pensionssystem.
Huvudkontor: Frankfurt, Tyskland

EIT

European Institute of Innovation and Technology, ett oberoende institut som sysftar till att främja innovation och entreprenörskap.
Huvudkontor: Budapest, Ungern

EMA

The European Medicines Agency ansvarar för evaluering, rådgivning och uppföljning av läkemedel inom EU.
Huvudkontor: London, Storbritannien

ERA

European Union Agency for Railways arbetar för att förbättra järnvägsnäten inom EU.
Huvudkontor: Valenciennes, Frankrike

EU Domstolen

Officiellt säte: Luxemburg

EU Kommissionen

Officiellt säte: Bryssel, Belgien

EU-LISA

EUs byrå för hanterandet av storskaliga IT-system inom fälten säkerhet, rättvisa och frihet.
Huvudkontor: Tallinn, Estland och Strasbourg, Frankrike

EU-OSHA

EUs byrån för främjande av arbetsmiljö på företag och arbetsplatser inom Europa.
Bilbao, Spanien

EUI

European University Institute. Insitut för forskning inom ekonomi, juridik, humaniora och samhällsvetenskap.
Huvudkontor: Fiesole, Italien

Eurojust

Samordnar gränsöverskridande arbete mellan nationella myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet.
Huvudkontor: Haag, Nederländerna

Europaparlamentet

Officiellt säte: Strasbourg, Frankrike

Europeiska Revisionsrätten

Officiellt säte: Luxemburg

Europeiska Rådet

Det EU-organ (bestående av medlemsländernas statschefer och EU-kommissionens ordförande) som beslutar om vilka frågor EU ska syssla med.
Bryssel, Belgien

Europeiska Unionens Råd

Officiellt säte: Bryssel, Belgien

Europol

EUs myndighet för bekämpning av internationell brottslighet och terrorism.
Huvudkontor: Haag, Nederländerna

Frontex

Europas gräns- och kustbevakning
Huvudkontor: Warszawa

GNSS

GNSSGlobal Navigation Satellite System, eller GSA Global Navigation Satellite Systems Agency är EUs satellitprogram.
Huvudkontor: Prag, Tjeckien

JRC

JRC, Joint Research Centre är ett rådgivande center till EU-kommissionen i frågor som rör vetenskap och forskning.
Huvudkontor: Bryssel, Belgien