Svenska föreningar i Norge

Svenska föreningar i Norge.

Norsk-Svensk Forening

Webbadress: http://norsksvenskforening.mamutweb.com/
Email: post@norsksvenskforening.com
Telefon: +47 22 55 20 10
Adress:Postboks 258 Skøyen 0213 Oslo Norge

Svensk-Norska Föreningen

Beskrivning: Förening som syftar till att främja kontakterna mellan Sverige och Norge.

Webbadress: http://svensknorska-foreningen.se/wordpress/
Email: info@svensknorska-foreningen.se
Telefon: 08-86 58 58
Plats: Korshavn, Norge

Svenska kyrkan i Norge

Svenska Margaretakyrkan
Hammersborg Torg 8B
0179 OSLO
Tel: +47 23 35 32 50
Mail: oslo@svenskakyrkan.se

SWEA Telemark

Webbadress:http://telemark.swea.org/
Email:telemark@swea.org