Svenska grund- och högstadieskolor i Finland

Svenska grund- och högstadieskolor i Finland.

 • Ådalens skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Kronobyvägen 6
  68500 Kronoby

  Tom Forsström
  050-351 1148
  tom.forsstrom@kronoby.fi

 • Åshöjdens grundskola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Sturegatan 6
  PB 3072, 00099 Helsingfors stad
  00510 Helsingfors

  Telefon: 09-3108 4440
  Telefon: 050-341 0685
  Email: birgitta.ponthin@hel.fi
  Hemsida: http://www.ash.edu.hel.fi

 • Björneborgs svenska samskola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Otavankatu 16
  28100 Björneborg

  Telefon: 02-634 8820
  Email: ulrika.hollsten@bjss.fi
  Hemsida: http://www.bjss.fi

 • Borgaregatans högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Borgaregatan 13 65230 Vasa
  64220 Yttermark

  06-325 3384
  borgaregatans.skola@vaasa.fi

 • Botby grundskola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Blomängsvägen 2
  PB 3052, 00099 Helsingfors stad
  00900 Helsingfors

  Telefon: 09-3108 2750
  Email: janika.wagner@hel.fi
  Hemsida: http://www.boh.edu.hel.fi

 • Botby grundskolas förskola

  Adress: Blomängsvägen 2
  PB 3052, 00099 Helsingfors stad
  00900 Helsingfors

  Telefon: 09-3108 2750
  Telefon: 040-192 5906
  Email: janika.wagner@hel.fi
  Webbadress: http://www.boh.edu.hel.fi/

 • Carleborgsskolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Seminariegatan 17
  PB 29, 66901 Nykarleby
  66900 Nykarleby

  050-582 7368
  ulla-brita.wikstrom@nykarleby.fi
  http://www.nykarleby.fi/dagvard-and-skola/carleborgsskolan/

 • Centrumskolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Halmstadsgatan 2
  10900 Hangö

  Telefon: 040-827 5071
  Email: maria.repo@hanko.fi
  Hemsida: http://www.hanko.fi/sv/service/utbildning/skolornas_hemsidor/centrumskolan

 • Cronhjelmskolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Norra Larsmovägen 60
  68570 Larsmo

  06-7857 321
  maria.samskar@edu.larsmo.fi
  http://www.larsmo.fi/document.asp?id=ny8cr65uq8c

 • Dalsbruks skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Einarsvägen 1
  25900 Dalsbruk

  Telefon: 02-4260 320
  Email: siw.westerback@kimitoon.fi
  Hemsida: http://www.kimitoon.fi/sv/barn-och-utbildning/skolor/dalsbruksskola/

 • Donnerska skolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Banérgatan 3-5
  67100 Karleby

  044-7809 671, 040-806 5161
  kaj.holmback@kokkola.fi
  http://www.kokkola.fi/donnerska

 • Ekenäs högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Hedvig Sohlbergsgata 3
  10600 Ekenäs

  019-289 3511, 019-289 3510
  petri.nyberg@raseborg.fi
  http://www.edu.raseborg.fi/ekenashogstadieskola

 • Finno skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Finländarvägen 2-4
  PB 3440, 02070 Esbo stad
  02070 Esbo

  Telefon: 09-8164 3400
  Telefon: 050-540 0932
  Email: camilla.herlin@esbo.fi
  Hemsida: http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Finno_skola

 • Grundskolan Norsen Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Backåkersvägen 19
  PB 3058, 00099 Helsingfors stad
  00320 Helsingfors

  09-310 82175 (rektor), 09-310 82157 (kansli)
  Ann-Britt.Bonns@edu.hel.fi
  http://www.hsn.edu.hel.fi

 • Hagelstamska högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Västra Skolstigen 3
  02700 Grankulla

  09-505 6305, 09-5056306
  catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi
  http://edu.grankulla.fi/hagelstam

 • Hangö Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Skolgatan 13-15
  10900 Hangö

  040-825 8084
  tanja.koivisto@hanko.fi
  http://www.hanko.fi/sv/service/utbildning/skolornas_hemsidor/hango_hogstadium

 • Helsinge högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Övitsbölevägen 3
  01510 Vanda

  09-839 23147, gsm 040-5932877
  marielle.mutka@eduvantaa.fi
  http://www.helsinge.fi/hogstadium

 • Högstadieskolan Lönkan

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Sandelsgatan 3
  PB 3059, 00099 Helsingfors stad
  00260 Helsingfors

  09-3108 6580
  ann-britt.bonns@edu.hel.fi
  http://www.lonkan.edu.hel.fi

 • Högstadiet i Petalax

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Mamrevägen 9
  66240 Petalax

  06-347 1600
  hogstadiet.petalax@malax.fi
  http://www.malaxedu.fi/hogstadiet/

 • Hoplaxskolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Solnavägen 18-20
  PB 3064, 00099 Helsingfors stad
  Helsingfors

  Telefon: 09-3108 0952
  Telefon: 040-336 0495
  Email: mia.forars-poytaniemi@hel.fi
  Hemsida: http://www.hoplax.edu.hel.fi/

 • Källhagens skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Klockargränden 2
  08700 Lojo

  Telefon: 044-3740157
  Email: monica.lemberg@lohja.fi
  http://www.peda.net/veraja/lohja/kallhagen

 • Karis svenska högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Torggatan 10
  10300 Karis

  019-289 3541
  gustav.laxell@raseborg.fi
  http://www.edu.raseborg.fi/karissvenskahogstadium

 • Kimitonejdens högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Skolvägen 4
  25700 Kimito

  02-4260 335, 02-4260 336
  britt-mari.norrbacka@kimitoon.fi

 • Korsholms Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Bölesundsvägen 11 B
  65610 Korsholm

  06-327 7310
  annika.snickars@korsholm.fi
  http://www.korsholm.fi/hogstadiet

 • Kotka Svenska Samskola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Keisarinmajantie 9
  48230 Kotka

  05-219 0810
  rektor@kotkasamskola.com
  http://www.kotkasamskola.com

 • Kristinestads högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Skolbrinken 4
  PB 67, 64101 Kristinestad
  64100 Kristinestad

  040 772 8247
  vivan.danielsson@krs.fi
  http://www.kristinestad.fi/

 • Kungsvägens skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Stora Byvägen 8
  04130 Sibbo

  Telefon: 09-2353 7120
  Email: petra.paakkanen@sibbo.fi
  http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/grundlaggande_undervisning/kungsvagens_skola

 • Kuokkalan koulu Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Liitukuja 4
  40520 Jyväskylä

  Telefon: 014-266 4681
  Telefon: 040-589 0664
  Email: seppo.pulkkinen@jkl.fi
  http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/kuokkala

 • Lyceiparkens skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Biskopsgatan 3-7
  06100 Borgå

  Telefon: 040-489 9548
  Email: lypa@porvoo.fi
  http://peda.net/veraja/porvoo/lyceiparkensskola

 • Mattlidens skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Västerby gård, Hangövägen 2061
  10600 Ekenäs

  Telefon: 09-8164 3060
  Telefon: 046-877 1826
  Email: laila.andersson@esbo.fi
  Hemsida: http://www.mattliden.fi

 • Mikaelskolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9 med Steinerpedagogik

  Adress:
  Västerby gård, Hangövägen 2061
  10600 Ekenäs

  Telefon: 044-530 8645
  Email: rektor@mikaelskolan.fi
  Hemsida: http://www.mikaelskolan.fi

 • Mussor skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Kapellbacksvägen 6
  65370 Vasa

  Telefon: 06-325 3169/ 06-325 3179
  Telefon: 0407613 281
  Email: ann-christine.loo@edu.vaasa.fi
  Hemsida: http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2010SubpageWithoutBanner.aspx?id=504372

 • Närpes högstadieskola

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Skolgränden 9 C
  64230 Närpes

  Telefon: 040-160 0646
  Email: hogstadiet@narpes.fi
  http://narpes.fi/skolor/7-9

 • Östensö skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9, särskilt stöd erbjuds för årskullarna 7-9

  Adress:
  Skolvägen 44
  68910 Bennäs

  Telefon: 06-785 0291
  Email: ostenso.skola@pedersore.fi
  Hemsida: http://www.pedersore.fi

 • Oxhamns skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 6-9

  Adress:
  Paul Hallvars gata 3
  68600 Jakobstad

  Telefon:06-786 3419
  Fax: 044-785 1419
  Email: oxhamns.skola@jakobstad.fi
  http://www.oxhamnsskola.fi

 • Parkskolan

  Skoltyp: Grundskola, Specialskola årskurs 1-9

  Adress:
  Drottninggatan 21
  07900 Lovisa

  Telefon: 044-055 5340
  Email: lotta.juslin@loviisa.fi
  Hemsida: http://edu.loviisa.fi/index.php/ps_index.html

 • Rudolf Steinerskolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Lärkträdsvägen 6
  00270 Helsingfors

  Telefon: 09 477 70 70
  Email: august.tarkkio@rudolfsteinerskolan.fi
  Hemsida: http://www.steiner.fi/start/

 • S:t Olofsskolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Klostergatan 11
  20700 Åbo

  Telefon: 02-262 9245
  Email: christer.karlsson@turku.fi
  http://www.tkukoulu.fi/~sos/

 • Sarlinska skolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Skolgatan 16
  21600 Pargas

  Telefon: 050-596 2605
  Telefon: 040-488 5776
  Email: christa.andersson@edu.pargas.fi
  http://sarlinskaskolan.edu.pargas.fi/

 • Sirkkalabackens skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9, Sirkkalabackens skola erbjuder särskilt stöd och undervisar i mindre grupper.

  Adress:
  Österlånggatan 19
  20700 Åbo

  Telefon: 02-262 9234
  Telefon: 040-137 1585
  Email: johanna.lindfors@turku.fi
  Hemsida: http://info.edu.turku.fi/sirkkalabacken/

 • Skärgårdshavets skola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9, Eftis.

  Adress:
  21710 Korpo, Finland

  Telefon: 019-555 409
  Telefon: 040-053 2610
  Email: martin.hartman@pargas.fi
  Hemsida: http://skargardshavetsskola.edu.pargas.fi/

 • Storängens skola Högstadium åk 7-9

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Esboviksvägen 10
  PB 32307, 02070 Esbo stad
  02320 Esbo

  Email: Ellinor.Hellman@espoo.fi

 • Strömborgska skolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9

  Adress:
  Lundagatan 1-3
  06100 Borgå

  Telefon: 040-350 7011
  Email:stroho@porvoo.fi
  http://www.peda.net/veraja/porvoo/strohoskola

 • Sursik skola Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Sursikvägen 43
  68910 Bennäs

  06-785 0255
  sursik.skola@pedersore.fi
  https://www.pedersore.fi/utb

 • Svensk högstadieundervisning i Tiirismaan koulu (Lahtis)

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Ursankatu 4
  14100 Lahtis

  050 559 7846
  kari.turpeinen@lahti.fi
  https://peda.net/lahti/koulut/tiirismaa

 • Svenska privatskolan i Uleåborg

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Sepänkatu 7
  90100 Uleåborg

  Telefon: 044-548 8260
  Email: sampo.backman@eduouka.fi
  Hemsida: http://www.spsu.fi

 • Svenska samskolan i Tammerfors

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Koulukatu 14
  33200 Tammerfors

  Telefon: 050-549 9449
  Email: ronny.holmqvist@samskolan.fi
  Hemsida: http://www.samskolan.fi/

 • Svenska skolan för synskadade

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9 speciellt anpassad efter synskadade elever.

  Adress:
  Parisgränden 2 A 2
  00560 Helsingfors

  Telefon: 040-809 1755
  Telefon: 040-809 1752
  Email: maj-len.heikel@blindskolan.fi
  Hemsida: http://www.blindskolan.fi

 • Tegengrenskolan Högstadium

  Typ av skola: Grundskola årskull 7-9 år

  Adress:
  Härmävägen 3
  66600 Vörå

  06-382 1762
  elisabeth.karp@vora.fi
  http://www.vora.fi/tegengrenskolan

 • Vasa övningsskola

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Kyrkoesplanaden 11-13
  65100 Vasa

  Telefon: 06-324 7601
  Email: elisabet.backlund-karjenmaki@abo.fi
  Hemsida: http://www.abo.fi/vos/

 • Winellska skolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9

  Adress:
  Gesterbybågen 3
  02400 Kyrkslätt

  Telefon: 09-878 6279
  Email: kristiina.koli@kyrkslatt.fi
  Hemsida: http://www.winellskaskolan.fi/

 • Zacharias Topeliusskolan

  Skoltyp: Grundskola årskurs 1-9, Zacharias Topeliusskolan
  erbjuder särskilt stöd och undervisning i mindre grupper.

  Adress:
  Stenbäcksgatan 14
  PB 3070, 00099 Helsingfors stad
  00260 Helsingfors

  Telefon: 09-3108 6596
  Email: carita.glasgow@edu.hel.fi
  Hemsida: http://www.toppan.edu.hel.fi