Svenska skolor i Kenya

 • Svenska skolan i Nairobi

  The Swedish School Association of Kenya
  Reguljär undervisning
  Förskoleklass, År 1-9, Gy

  Swedish School Association of Kenya
  P.O.Box 21324
  Nairobi 00505
  KENYA

  Webadress: http://www.ssn.or.ke/

  Tel: + 254 20 386 65 44
  E-post: info@ssn.or.ke