Svenska Skolor på Cypern

Svenska skolor på Cypern

Det är primärt Svenska Föreningen på Cypern som tillhandahåller svensk undervisning. Denna kan ske på större tätorter och kanske mer turistinfluerade områden som t.ex.Limassol, Ayia Napa, Larnaca eller i huvudstaden Nicosia bland annat. Undervisningen riktar sig främst mot de elever som har minst en svensk förälder och som kanske är i behov av hemspråksundervisning i svenska som tillhandahålls av Svenska Föreningen på Cypern. Föreningen, som är ideell och till stor del är beroende av bidrag från sina medlemmar ger också ut tidningen ”Cypressen” Här nedan hittar du kontaktinformation om hur du kommer i kontakt med Svenska Föreningen. Föreningen gör också mycket mer än att bara tillhandahålla svensk undervisning utan fungera också som ett slags kitt mellan de utlandssvenskar som bor på Cypern. Till exempel anordnar man events kring till exempel midsommar, jul eller andra svenska högtider.

Svenska skolan på Cypern

Plats: Larnaca, Limasol, Nicosia, Cypern

Kontakt: svecyp@hotmail.com, svenskaforeningen@cytanet.com.cy

Telefon: Tel: 7000 7710

Hemsida: www.svecyp.com